Grad kakav želim: još 10 dana možete dati svoje komentare na nacrt Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Do 30. ožujka nacrt „Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine“ nalazi se na javnom savjetovanju, na službenoj stranici Grada Splita. Do tada, svi zainteresirani građani mogu poslati svoje komentare.  

Na izradi „Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine“ radilo je više od 80 stručnjaka sa svih sastavnica Sveučilišta u Splitu te prometni stručnjaci Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Popis svih izrađivača Strategije možete pogledati u Impressumu nacrta dokumenta.

Osim stručnjaka izrađivača, svoj doprinos strateškom dokumentu dali su i mnogi drugi predstavnici civilnog, javnog i privatnog sektora uključeni kroz 24 tematske fokus grupe, zatim članovi Partnerskog vijeća, kao i Glavnog odbora Strategije (predstavnici političkih stranaka iz Gradskog vijeća) u tri različita sastava. Građani su također dali svoje inpute u različitim fazama izrade Strategije kroz javne online ankete.

Nacrt Strategije sastoji od nekoliko dijelova, i to: analize stanja (cjelovita analiza stanja dostupna je kao Prilog 1), SWOT analize, vizije i prioriteta, zatim ciljeva, mjera i pokazatelja te okvira za praćenje provedbe. Za Strategiju je proveden i postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) koji je utvrdio kako za istu nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš. Nakon provedenog javnog savjetovanja i na temelju svih prikupljenih komentara, kompletirat će se i Akcijski plan Strategije kao Prilog 2 dokumenta.

Proces izrade Strategije započeo je u 2019. godini detaljnom analizom stanja koja se sastoji od značajnog broja podataka i informacija prikupljenih od niza javno-pravnih tijela u periodu od 2013. do 2017. godine, uključujući podatke iz 2018. godine gdje su oni bili dostupni u tom trenutku. Nakon COVID-19 epidemije, analiza stanja dodatno je ažurirana prikupljanjem novih podataka i/ili anketama te intervjuima s ključnim dionicima u područjima u kojima su izrađivači detektirali da je pandemija donijela značajnije promjene. Nakon izrade cjelovite analize stanja (Prilog 1) izrađena je njena skraćena verzija (sažeta analiza stanja), a na temelju kojih je u suradnji s ostalim dionicima kroz fokus grupe i Partnersko vijeće izrađena SWOT analiza kao temelj za postavljanje ciljeva. Također su u sklopu strateškog okvira određene mjere i indikativne aktivnosti koje bi trebale doprinijeti realizaciji postavljenih ciljeva.

Važno je napomenuti kao su se neke od indikativnih aktivnosti Strategije već provele ili počele provoditi, obzirom da je Strategija „živi dokument“ koji predstavlja putokaz za smjer u kojem se grad Split želi razvijati.

Komentari na nacrt Strategije zaprimaju se popunjavanjem i slanjem Obrasca javnog savjetovanja na adresu e-pošte naznačenu u obrascu. Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će obrađeni uz dano obrazloženje u koordinaciji s izrađivačem strateškog dokumenta. Izvješće o provedenom javnom savjetovanju također će biti objavljeno na službenoj web stranici Grada Splita.

Pozivaju se svi zainteresirani građani da pošalju svoje komentare i time daju doprinos finalizaciji temeljnog strateškog akta kojim se definira smjer razvoja grada Splita u trećem desetljeću 21. stoljeća!

Dokumentaciji za javno savjetovanje možete pristupiti na poveznici. 

Share.

Leave A Reply