Grad Split najavio promjene u javnom prijevozu i parkiranju: korekcijama cijena želimo potaknuti ljude na korištenje javnog prijevoza

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

 Javni prijevoz jeftiniji, rastu cijene hotelima i ljetne satne cijene parkinga, a stanarske pretplate i garaže ostaju nepromijenjene

Na konferenciji za medije održanoj u Gradskoj upravi, gradonačelnik Splita Ivica Puljak, zajedno s direktorima gradskih poduzeća Split parking i Promet Split, najavio je izmjene u cjenicima i planove na području javnog prijevoza i prometa u mirovanju za 2023. godinu. – Osnovni cilj Grada Splita je da piramidu urbane mobilnosti, koja je danas takva da ima najviše automobila, zatim javnog gradskog prometa, potom biciklista, a najmanje pješaka, u nekoliko godina preokrenemo na način da ima najmanje automobila, a najviše pješaka, kazao je gradonačelnik Puljak najavivši aktivnosti koje se implementiraju i planiraju temeljem stručnih analiza i Plana održive urbane mobilnosti.  – Korekcije cijena javnog gradskog prijevoza i parkinga idu zajedno kako bismo sinkroniziranim aktivnostima mijenjali navike urbane mobilnosti građana, da manje koriste automobile, a više javni prijevoz.  Istovremeno radimo na planu izgradnje garaža za sve kotareve i mjesne odbore, koji ćemo na proljeće predstaviti građanima i predložiti Gradskom vijeću, kazao je gradonačelnik istaknuvši kako gradnja garaža i parkirališta nije poziv građanima da kupe više vozila, nego namjera da se automobili maknu s ulica i oslobode koridori za pješake i bicikliste, a da se istovremeno građanima omogući da svoje automobile smjeste na sigurno mjesto.  Osvrnuvši se na politiku korekcija cijena, gradonačelnik je kazao kako cijene pretplata i garaža za naše građane ostaju iste, a da se jedina značajnija korekcija odnosi na cijenu satnih parkinga tijekom ljetne sezone. Kazao je kako će se svi povećani prihodi iz tog segmenta reinvestirati u izgradnju garaža i parkirališta.

– Istovremeno, donijeli smo odluku o smanjenju cijena javnog gradskog prijevoza kako bismo što više motivirali građane da ga koriste, poručio je gradonačelnik Puljak.

 O promjenama u cjenovnoj politici i investicijama za 2023. govorio je direktor Split parkinga Davor Matošić.  – Od 1. siječnja 2023. godine na parkiralištima pod upravljanjem gradske tvrtke Split parking vrijedit će nove cijene. To je prvi put da se cijene parkinga mijenjaju nakon 11 godina, a prethodno ovoj odluci, provedena je analiza u velikom broju  hrvatskih gradova koja je pokazala da su cijene parkinga u Splitu trenutno najniže od usporedivih gradova, u Zagrebu su one dvostruko više u prvoj zoni, dok su u primorskim gradovima u ljetnom periodu dva ili tri puta više, te je stoga potrebna prilagodba cijena i u Splitu, kazao je Matošić dodavši kako se prvenstveno vodilo računa da se povećanje odnosi na posjetitelje, turiste, rezervirana mjesta za hotele i one koji u ljetnim mjesecima odluče plaćati satnu cijenu parkinga. Tako je do najvećeg porasta došlo na parkingu na Rivi. Cijene mjesečnih pretplata za stanare, građane i pravne osobe na uličnim i izvan-uličnim parkiralištima ostaju iste, kao i cijene pretplata u garažama, uz napomenu da će cijene u garaži Sukoišanska biti izjednačene s cijenama ostalih garaža. Također, stanovnici stare gradske jezgre, pod konzervatorskom zaštitom zone A, i dalje imaju pravo na povlaštenu parkirnu kartu.

Nove cijene Split parkinga počet će se primjenjivati od 1. siječnja 2023. godine.

Direktor Matošić najavio je i investicije koje ih očekuju u narednoj godini. –Započela je izgradnja nove garaže na Lokvama, a u veljači će započeti  izgradnja nove garaže u Dobrilinoj. U 2023. planiramo pokrenuti postupke javne nabave za odabir izvođača za sanaciju tri garaže, Zagorski put, Pujanke 2 i Smiljanićeva, te ćemo zajedno s Gradom uskoro predstaviti plan gradnje parkirališne infrastrukture na razini cijelog grada. Planirana je i modernizacija parkirnih automata koja podrazumijeva i opciju beskontaktnog plaćanja na svim lokacijama, a krećemo i s pilot projektom solara na parkiralištima, kazao je Matošić spomenuvši daljnje unaprjeđenje sustava javnih bicikli.

Direktor tvrtke Promet Miroslav Delić podsjetio je na modernizaciju poslovanja i značajno pomlađivanje voznog parka, te najavio novosti u cijenama, reorganizaciji linija i voznog reda, te daljnje planove ulaganja u vozni park.  – Preostaje nam reorganizacija linija i voznog reda koji su godinama sitno dorađivani, ali ne prate prostorne promjene koje su se dogodile kroz 10-20 godina. Dosta je spomenuti Kampus ili prodajne centre koji nisu adekvatno pokriveni. U prvoj polovici 2023. ćemo napraviti istraživanje na području grada Splita, a paralelno s tim ćemo ići u javne rasprave preko gradskih kotareva i mjesnih odbora na kojima želimo komunicirati s građanima i saslušati njihove ideje i potrebe koje imaju na razini svog mjesta stanovanja. Plan je da od sljedeće školske godine imali potpuno reorganiziran, cjelovit raspored linija, kazao je Delić. 

Drugi smjer kojim ide Promet je pojeftinjenje karata javnog prijevoza.  – Za razliku od drugih gradova koji poskupljuju cijene svih usluga, mi smo se odlučili ići na pojeftinjenje te smo  svakom od 20 gradova na kojima djelujemo omogućili da idu u dodatna pojeftinjenja, a što je potvrđeno na Skupštini koja je jučer održana, poručio je Delić.

Tako će cijena karte iznositi 1 EUR,  cijena pokaznih karata 30 EUR, a pojeftinit će i dječja karta. – Jedino gdje će cijena karata poskupjeti je kupnja kod vozača, jer nakon što su dostupne sve alternative, od ticketing aplikacije, kartomata, kioska, želimo rasteretiti vozače i time dodatno dobiti na ubrzanju javnog prijevoza, kazao je Delić najavivši da će novi cjenik biti na snazi od 16. siječnja 2023. Najavio je i daljnju obnovu voznog parka, skoru nabavku električnih autobusa u vrijednosti od 50 milijuna kuna, dovoljnih za 10 autobusa, te potrebnu punionicu. 

Novi cjenik Split parkinga pogledajte na poveznici:

https://www.splitparking.hr/novosti/cjenik-usluga-parkiranja-u-gradu-splitu-od-01012023

Novi cjenik Prometa dostupan je na poveznici:

https://www.promet-split.hr/obavijesti/usvojen-je-novi-cjenik

Share.

Leave A Reply