Istraživanje: Split je siguran grad

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Vijeće za prevenciju kriminaliteta naručilo je istraživanje o percepciji građana o sigurnosti života u gradu Splitu, koje je provela agencija Ipsos u travnju ove godine. 

Tri najvažnija zaključka ovog istraživanja provedenog na uzorku od 600 građana su: 

– Građani Splita svoj grad uglavnom doživljavaju sigurnim. Iznimno je mali udio građana koji se osjećaju nesigurno.

– Sigurnosni aspekt koji građani Splita u najvećoj mjeri prepoznaju kao prisutan problem te im utječe na osobni doživljaj sigurnosti je prometna nekultura.

– Ozbiljniji oblici kriminaliteta su po građanima Splita u manjoj mjeri izraženi u njihovom gradu.

Detaljniji rezultati istraživanja dostupni su u prilogu. 

Sigurnost života u Gradu Splitu

Share.

Leave A Reply