Mijenja se prostorni plan, u park-šumu stižu bageri: na Prvoj Vodi, Kašteletu i Kašjunima moći se graditi kafići, a na Benama se dopušta nadogradnja rekreacijskog centra.

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Prijedlogom izmjena Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije ukida se odredba da se za park-šumu Marjan mora izraditi prostorni plan područja posebnih obilježja (PPPPO) kao dokument zaštite tog područja.

Obveze izrade PPPPO-a ukidaju se i za prostor planine Biokovo, rijeke Cetine, Paklenih otoka, Biševa, za Starigradsko polje na Hvaru, povijesnu zonu Salone, te za Zlatni rat i dolinu Blaca na Braču. Kako nam je svojedobno kazao Niko Mrčić, ravnatelj županijskog Zavoda za prostorno uređenje, ta obveza brisat će se iz Prostornog plana zbog izmjene zakona koji više ne traži da se spomenuti dokument zaštite prirode izrađuje za područja koja su već pod lokalnom zaštitom.

Ipak, predložene izmjene regionalnog plana nalažu da se kroz prostorni plan uređenja grada ili općine propiše obveza izrade urbanističkog plana uređenja (UPU). Tamo gdje se ne propiše izrada UPU-a, nadležno tijelo mora izraditi stručnu podlogu koja će izvršiti detaljniju podjelu na prostorne cjeline, propisati uvjete zaštite prirode i provedbe svih zahvata u prostoru, te detaljnije uvjete korištenja i uređenja prostora.

 

Kako bilo, ukidanjem potrebe za izradom PPPPO-a otvaraju se vrata nekim gradnjama na Marjanu. Podsjetimo da je glavna prepreka Kerumovu planu podizanja restorana na Prvoj vodi bio upravo nedostatak tog dokumenta, jer je nalazom Građevinske inspekcije utvrđeno da po splitskom GUP-u nije dopuštena gradnja u park-šumi prije nego što se izradi PPPPO.

Doduše, to nije bio jedini nedostatak projekta bivšeg poteštata, jer je Kerum naprosto htio prevelik objekt koji bi radio cijelu godinu, a po GUP-u se tamo može otvoriti manji ugostiteljski objekt za potrebe korisnika plaže. Izrada PPPPO-a započela je upravo kad je današnji HGS-ov čelnik stolovao u Banovini, ali je lokalna vlast u gradonačelničkom mandatu Ive Baldasara prekinula financiranje izrade plana i dokument nikad nije napravljen.

Gdje se i što po GUP-u može graditi na Marjanu? Građevinska područja u park-šumi su na Prvoj vodi, Benama, kod Instituta za oceanografiju, na Kašjunima, te kod Vile Dalmacije, Kašteleta i Zoološkog vrta. Osim na Prvoj vodi, manji ugostiteljski objekti, garderobe, sanitarije i spremišta rekvizita mogu se graditi i na Kašjunima i Kašteletu. Također, moguće je dograditi rekreacijski centar, površine do 200 četvornih metara, s otvorenim sadržajima na Benama.

GUP-om se omogućava dogradnja, rekonstrukcija i proširenje Zoološkog vrta, uređenje Prirodoslovnog muzeja i meteorološke postaje. Na području Vile Dalmacije mogu se rekonstruirati postojeće građevine za javne sadržaje i ekskluzivni turizam. Sjeverno od tog kompleksa moguće je ostvariti projekt parkirališta maksimalnog kapaciteta 200 vozila i površine 5000 kvadrata. U obalnom dijelu, istočno od kompleksa Vile Dalmacije, omogućuje se uređenje ljetne pozornice.

Najveća gradnja dopuštena je u kompleksu Oceanografskog instituta, gdje se omogućava rekonstrukcija odnosno nova gradnja do 800 četvornih metara.

Zoološki vrt, meteorološka stanica i muzej na Vidilici mogu se dograđivati i uređivati. Na području između Šetališta Marina Tartaglie i Šetališta Ivana Meštrovića ugostiteljske sadržaje moguće je urediti u dijelu postojećih legalno izgrađenih građevina, ali bez izmjene njihovih gabarita, što ne uključuje pomoćne i gospodarske građevine, poljske kućice i slično.

U granicama park-šume ne dopušta se izgradnja novih stambenih građevina. Nije predviđeno ni podizanje novih ugostiteljsko-turističkih objekata sa smještajnim kapacitetima.

Međutim, pitanje je hoće li te restrikcije opstati, uzmemo li u obzir činjenicu da vlasnici parcela na južnim padinama brda vrše pritisak da se ukinu granice park-šume na toj strani. Čak je i Krešimir Budiša, savjetnik poteštata Andre Krstulovića Opare za EU-ove fondove i razvoj grada, u Studiji održivog razvoja Marjana koju je 2016. naručila Javna ustanova za upravljanje Marjanom predlagao da se granice park-šume – smanje za jednu trećinu.

Svi pokušaji da se izbrišu građevinska područja iz tog područja do sada nisu imali uspjeha. Društvo “Marjan” smatra kako je za očuvanje najsigurnije da se ukinu građevinska područja, ali njihov zahtjev da se ukinu te zone nisu prihvatili 2017. izrađivači propalih izmjena Prostornog plana grada.

Javna ustanova tada je zatražila da na području park-šume ne bude građevinskih zona, ali je odbijena s obrazloženjem da to nije bilo predviđeno odlukom o izradi izmjena Prostornog plana. Na lanjskoj tematskoj sjednici Gradskog vijeća o Marjanu većinom glasova bio je odbačen Mostov prijedlog da se “prilikom prvih izmjena i dopuna prostornoplanske dokumentacije pokrene postupak ukidanja građevinskih područja unutar obuhvata park-šume Marjan”.

izvor: slobodnadalmacija.hr

Share.

Leave A Reply