Napokon kreće izgradnja novih javnih garaža u Splitu – donesene odluke o odabiru izvođača za garaže na Lokvama i u Dobrilinoj

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Split će na jesen dobiti dvije nove javne garaže.

Nakon provedenih postupaka javne nabave za izgradnju javnih garaža na Lokvama i u Dobrilinoj ulici, za svaku od garaža zaprimljene su po dvije ponude. Za garažu na Lokvama, procijenjene vrijednosti 8.450.800,00 kuna bez PDV-a, zaprimljene su ponude tvrtke Lavčević d.d na iznos od 20.225.939,73 kuna bez PDV-a i tvrtke M-P-Beton d.o.o. na iznos od 19.762.176,51 kuna bez PDV-a. Za garažu u Dobrilinoj, procijenjene vrijednosti 18.710.000,00 kuna bez PDV-a, zaprimljene su ponude tvrtke Lavčević d.d. na iznos od 22.214.916,01 kuna bez PDV-a te tvrtke M-P-Beton d.o.o. na iznos od 24.975.108,69 kuna bez PDV-a.

Zbog kretanja na tržištu građevinskog sektora koja su se dogodila od trenutka izrade tehničke dokumentacije i procjene troškova, prije svega poskupljenja materijala uzrokovanih koronakrizom i nedostatka radne snage, za obje garaže zaprimljene su ponude iznad procijenjene vrijednosti nabave.

Budući da su one za Lokve bile bitno iznad procijenjene vrijednosti, uz očitovanje projektanta prikupljene su dvije neovisne projektantske procjene. Trenutna kretanja cijena na tržištu, koja potvrđuju i dvije neovisne procjene, pokazuju kako nije realno da bi se u novom postupku nabave postigla niza cijena, naprotiv.

Izvođač radova garaže na u Dobrilinoj je tvrtka Lavčević d.d., a izvođač radova garaže na Lokvama je tvrtka M-P-Beton d.o.o.

Nakon završetka žalbenog roka, bit će potpisani ugovori s izvođačima. Rok izvođenja radova za obje garaže je sedam mjeseci od dana obostranog potpisa ugovora, tako da će Split na jesen dobiti dvije nove javne garaže s više od 500 parkirnih mjesta. Obje će na krovu imati javne sadržaje – garaža u Dobrilinoj sportsko, a ona na Lokvama školsko igralište. 

Share.

Leave A Reply