Obavijest za roditelje učenika osnovnoškolskih ustanova Grada Splita

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Grad Split je u Proračunu za 2023. godinu osigurao sredstva za sufinanciranje nabavke drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola s prebivalištem u Splitu.

Drugi obrazovni materijali uključuju slijedeća nastavna sredstva: radne bilježnice, zbirke zadataka, kutije za tehnički odgoj, likovne mape, atlase i ostala sredstva koja su u pojedinim školama odabrana za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda utvrđenih predmetnim kurikulumom. Osnovne škole Grada Splita će do početka nastavne godine nabaviti dio drugih obrazovnih materijala za sve upisane učenike za školsku godinu 2023./2024. Nabavka onog dijela drugih obrazovnih materijala koji se ne budu mogli financirati sredstvima iz Proračuna Grada Splita će ići na teret roditelja. Škole će obavijestiti roditelje koje druge obrazovne materijale trebaju sami nabaviti.

Drugi obrazovni materijali koji budu nabavljeni sredstvima iz Proračuna Grada Splita su vlasništvo škola i one ih daju na uporabu učenicima koji će ih preuzeti u školi prvog dana nastave u slijedećoj školskoj godini.

Roditelji učenika prvog razreda u školskoj godini 2023./2024. preuzimaju druge obrazovne materijale za učenike i potpisuju izjavu o preuzimanju i načinu uporabe preuzetih materijala. Učenici ostalih razreda potpisuju preuzimanje drugih obrazovnih materijala i izjave koju će vratiti u školu nakon potpisa roditelja.

Druge obrazovne materijale koji su namijenjeni višegodišnjem korištenju učenik je dužan vratiti u školu po završetku onog razreda nakon kojeg se više u nastavi ne koristi pojedini materijal.

Share.

Leave A Reply