Objavljen Javni poziv za komunalno opremanje i uređenje GK Lokve

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Na Službenoj web stranici Grada Splita i na Oglasnoj ploči GK Lokve objavljen je  Javni poziv za prikupljanje prijedloga građana za realizaciju manjih komunalnih zahvata na području ovog Gradskog kotara. Predmet  javnog poziva je prikupljanje prijedloga prioriteta komunalnog opremanja i uređenja područja gradskog kotara kako bi se utvrdili problemi i potrebe građana te ih se unijelo u program rada Vijeća GK Lokve.

Poziv je otvoren trideset dana , a mogu se javiti ovlašteni predstavnici suvlasnika stambenih objekata, kao i svaki građanin s područja ovog kotara putem pojedinačnih zahtjeva.

Uz zahtjev ili  prijedlog, kako stoji u Javnom pozivu, poželjna je plan-skica i fotografije lokacija,  a sve je potrebno dostaviti u ured tajnika GK Lokve ( Šižgorićeva 5) osobno ili putem pošte te na e-mail: miodrag.petovic@split.hr.

ODLUKA O OBJAVLJIVANJU JAVNOG POZIVA

JAVNI POZIV LOKVE

Share.

Leave A Reply