Splićani nepropisno odbacili 200 tona građevinske šute

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Čistoća je po nalogu komunalnog redarstva Grada Splita u posljednja tri mjeseca počistila divlja odlagališta građevinskog otpada u 23 gradska kotara i mjesna odbora, kojeg je dalje predala ovlaštenoj tvrtki na zbrinjavanje, priopćeno je iz splitske gradske uprave.

Dosad je uklonjeno više od 200 tona šute koju su građani Splita nepropisno ostavili na gradskim ulicama. Odvoz svake tone košta 450 kuna.

“Posla ima još puno, čisti se svaki dan i na red će doći i ostali gradski kvartovi”, poručuju nadalje te podsjećaju građane kako građevinski otpad nije dozvoljeno ostavljati na javno prometnim površinama i tu vrstu otpada Čistoća Split ne odvozi.

Svi oni koji imaju takav otpad moraju ga zbrinuti o svom trošku na način da ga predaju ovlaštenim pravnim osobama koje imaju dozvolu i mogućnosti zbrinjavanja građevinskog otpada.

Svako nepropisno odlaganje otpada prijavite Komunalnom redarstvu Grada Splita, pozivaju savjesne građane splitski gradski oci.

Share.

Leave A Reply