Sustav javnih bicikala i na Marjanu

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

U sklopu projekta “Biraj Biciklu!”, Grad Split je započeo s pripremnim radovima za postavljanje terminala na području Park-šume Marjan. Na Marjanu će se postaviti terminali za bicikle na pet lokacija i to na području: Spinutska vrata, Bene, Kašjuni, ZOO vrt i plato Prva vidilica.

Uz Split, sustav javnih bicikala se širi i na područje Trogira, Kaštela, Solina, Podstrane, Klisa, Dugopolja i Dicma sa ukupno 41 novim terminalom i 242 bicikle. Velika vrijednost projekta „Biraj biciklu!“ je i što će se izraditi studija potencijala razvoja biciklističkih prometnica, kao temeljni dokument za razvoj integriranog sustava biciklističkih prometnica na području aglomeracije. Ukupna vrijednost projekta „Biraj biciklu!“ je 13.609.435,83 kn. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda sa 10.893.396,68 kn, u sklopu ITU Poziva „Urbana mobilnost – Razvoj sustava javnih bicikala na području Urbane aglomeracije Split“.

Share.

Leave A Reply