U Splitu se priprema još neviđen zahvat: drvored od 27 starih platana na Splitu 3 preselit će se zbog gradnje garaže.

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Drvored velikih stabala platana u Dobrilinoj ulici, desno od ulaza u garažu u Ulici Ruđera Boškovića, odlazi u zaborav.

No, kako nam je rekao Marko Bartulić, prvi čovjek gradske tvrtke “Split parking” i Ivan Vulić, arhitekt iz tvrtke “VV Projekt” koja je izrađivala projekt, novo stanište ipak će dobiti.

“Split parking” je dobio građevinsku dozvolu za gradnju garaže na mjestu gdje se nalaze stabla, a lokacija na kojoj se planira izgraditi garaža nalazi se nasuprot III. gimnazije MIOC, točnije uz Ulicu Matice hrvatske (od ceste do stambene zgrade u Dobrilinoj ulici prema jugu).

Pitanje je dana kada će prva lopata udariti o tlo, a na području na kojem se namjerava graditi nalazi se drvored od 27 velikih stabala koja su tu desetljećima. Osim što ta stabla daju blagodati kakvog-takvog čišćega zraka na lokaciji koja se nalazi uz bučnu prometnicu, ljeti svojim velikim krošnjama štite stanovnike od visokih temperatura i jakog sunca.

KOMPLEKSAN POSTUPAK

Tragom informacije o tome da će se stabla ukloniti i presaditi na drugu lokaciju, ali i nezadovoljnih reakcija nekoliko građana, kontaktirali smo Ivana Vulića, glavnoga projektanta, kako bismo iz prve ruke provjerili kakva je sudbina ovih stabala koja su na ovom području već 40 godina.

– Spomenuta stabla platana je zbog gabarita i kapaciteta garaže nužno ukloniti-izmjestiti. U okviru projekta predviđen je izvan gabarita garaže, na otvorenom vanjskom parkingu, prostor za izmještanje postojećih ili sadnju novih stabala. Ukoliko se izmještanje pokaže nemogućim, zasadit će se nova višegodišnja stabla. Broj novopredviđenih stabala premašuje broj postojećih platana. Planirana sadnja je između parkirnih mjesta prema stambenoj zgradi. Investitor je poduzeo potrebne pripremne radnje kako bi se stabla spasila izmještanjem od stručnih i ovlaštenih tvrtki, prije početka gradnje garaže – objasnio nam je Vulić daljnje postupanje s 27 starih stabala, te nadodao kako je GUP-om predviđena gradnja na ovoj lokaciji.

Presađivanje stabala kompleksan je postupak, a opširnije informacije o tome ni struka ne može sa sigurnošću dati.

– Nemam informacije o tome koliko bi takvo presađivanje koštalo. To je još uvijek nepoznata tema, a u Splitu presađivanje tako velikih stabala još nikada nije rađeno – kazao nam je Branimir Urlić, član Nadzornog odbora “Parkova i nasada”.

Kako piše u projektu, planira se izgraditi poluukopano natkriveno parkiralište na tri etaže, čiji kapacitet iznosi oko 300 parkirališnih mjesta s manjim sportskim igralištem na ravnom krovu nove građevine. Na prostoru ispred stambene zgrade trenutno je javni besplatni parking.

ZAŠTIĆENE PINIJE

No, nisu to jedina vrijedna stabla na ovome području, odmah uz prometnicu Matice hrvatske, poviše parkirališta na kojem je planirana gradnja, nalazi se GUP-om zaštićen drvored stabala pinija, a za koje se u projektu navodi da se prilikom gradnje moraju primjereno zaštititi.

– Izvedbenim projektom, koji se mora izraditi prije početka radova, detaljnije će se obraditi zaštita navedenih stabala – kazao nam je Vulić. Svoje nezadovoljstvo navedenim projektom iskazala je Sanja Kaliterna, vijećnica u kotaru Split 3, koja smatra da ova površina nije najbolje rješenje za gradnju garaže.

– Shvaćam potrebu za garažom i parkirnim mjestima i nitko nije protiv toga, ali ne na način da se ide linijom manjeg otpora. Postoje i druge površine na Splitu 3 koje su pogodnije za gradnju garaže. Neriješenih parkinga koji još nemaju ni asfalt itekako ima, primjerice makadamska površina u Ulici kroz Smrdečac, zatim Jeretova ulica, također i Vrančićeva. Bilo bi pametno da se na krovu garaže naprave i neki kreativni urbani sadržaji, ovdje imamo puno studenata. A trebale bi se razmotriti i druge opcije gradnje tako da se stabla koja su tu već 40 godina ne diraju – kaže Kaliterna.

GRAD SVE TREBA ODOBRITI

Dovršetkom garaže stanovnike ovoga kotara čeka 381 parkirno mjesto za automobile i 38 za motocikle. Ovaj objekt, namijenjen za javno parkiralište, davao bi se u mjesečni najam, zatim će model provođenja naplate odrediti gradska uprava. A način na koji će ova stabla pronaći svoje novo mjesto, pojasnio nam je Marko Bartulić, direktor “Split parkinga”.

– Po projektu ta bi se stabla morala ukloniti. Već smo održali sastanak na upit građana i jedne gradske vijećnice s “Parkovima i nasadima”, a sada nas čeka sastanak s Gradom na kojem bi se trebao dogovoriti način, mjesto i financiranje presađivanja – poručio je.

Kaže kako će se sigurno ići u presađivanje.

– “Parkovi i nasadi” će napraviti projekt za presađivanje i pronaći odgovarajuću lokaciju, no Grad sve to još mora odobriti. Sudjelovat ćemo u presađivanju stabala i trudit ćemo se sudjelovati i financijski jer želimo biti dio rješenja, a ne problema – zaključio je Bartulić ovu temu.

O mnogo faktora ovisi ovaj do sada neviđeni zahvat u našem gradu, o načinu na koji će se izvoditi, kao i udaljenosti na koju se stabla prevoze, pa stoga, kako kaže Bartulić, još uvijek nema konkretnu informaciju o troškovima cijeloga postupka.

izvor: slobodnadalmacija.hr

Share.

Leave A Reply