Financijska potpora Grada Splita Kliničkom bolničkom centru Split

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

U Kliničkom bolničkom centru Split danas je formalizirana financijska potpora kojom Grad Split materijalno pomaže rad bolnice. Potpora od ukupno 60 tisuća eura namijenjena je unaprjeđenju uvjeta rada i usluga Klinike za psihijatriju i provedbi posebnog programa stomatološke skrbi osoba s invaliditetom.

Ugovor o financijskoj potpori, kojim se nastavlja suradnja Grada Splita i KBC-a Split, danas je ravnatelju bolnice Juliju Meštroviću uručio zamjenik gradonačelnika Bojan Ivošević.

– Svaka potpora KBC-u je ulaganje u bolju zdravstvenu skrb naših građana, a mentalno zdravlje svih, posebno mladih, i zdravstveni programi za osobe s invaliditetom u posebnom su fokusu naših socijalnih politika. Ova potpora bolnici je samo jedan od načina na koji zajednički, na institucionalnoj razini, aktivno djelujemo u interesu zdravlja svih naših građana, posebno ranjivih skupina – kazao je zamjenik gradonačelnika Ivošević.

Donacija KBC-u predstavlja materijalnu podršku koju Grad Split pruža KBC-u Split radi poboljšanja opreme, infrastrukture i pružanja bolje zdravstvene skrbi te je od bitnog značaja za osiguravanje kvalitetne medicinske skrbi za građane u lokalnoj zajednici.

– U suvremenom svijetu sve je više različitih oblika mentalnih poremećaja, osobito među mladima koji su izloženi utjecajima kakvi ranije nisu postojali. Zadatak je zajednice da radi na prevenciji, ali isto tako i na liječenju u najranijim fazama prepoznavanja tih poremećaja. Isto tako, osobe s invaliditetom imaju različite zdravstvene potrebe koje zahtijevaju specifičan pristup. Liječenje bolesti zuba može se raditi samo u specijaliziranim ustanovama i pod općom anestezijom. Naša bolnica je jedina u četiri južne hrvatske županije koja pacijentima pruža takvu vrstu usluge. KBC Split zahvaljuje na ovim donacijama koje će unaprijediti zdravstvenu zaštitu naših sugrađana, kazao je prof. Meštrović, ravnatelj KBC-a

Grad Split, kao jedan od najvećih gradova u Hrvatskoj, ima važnu ulogu u osiguravanju resursa i podrške za mentalno zdravlje svojih stanovnika te se zalaže za inicijative koje podržavaju mentalno zdravlje, radi na razvijanju programa koji se bave prevencijom mentalnih poremećaja te financijski podupire projekte kojima je u fokusu očuvanje mentalnog zdravlja, posebno među mladima. U tom smislu, donacija Klinici za psihijatriju doprinos je daljnjem unaprjeđenju bolničke usluge, a time i kvalitete života naših građana.

– Donacije našoj Klinici su prava rijetkost jer je problem mentalnog zdravlja, pa tako i rad naše Klinike, na žalost, još uvijek društveno stigmatiziran. Oduševljeni smo gestom Grada te se iskreno zahvaljujemo na inicijativi, posebno resornim odsjecima Grada Splita na čelu s Nađom Mladinić i Tihanom Maglicom, koje su prepoznale naše potrebe i donaciju usmjerili upravo Klinici za psihijatriju, kazala je dr. Marjana Milanović, voditeljica Odjela za kliničku psihijatriju i psihogerijatriju.

Poseban program stomatološke skrbi osoba s invaliditetom provodi se kod sanacije zubi u općoj anesteziji odraslima i djeci, a koji zbog svog teškog zdravstvenog stanja taj zahvat ne mogu odraditi u ambulanti, čime se osigurava pravo i dostupnost adekvatne stomatološke usluge svim građanima. U ime tima koji ovu uslugu pruža osjetljivoj i potrebitoj kategoriji građana, na potpori se zahvalila dr. Danijela Kalibović Govorko, spec. Ortodoncije.

Share.

Leave A Reply