Gradski kotar Visoka: Započinju radovi na uređenju i rekonstrukciji Barešićeve ulice

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

U Gradskom kotaru Visoka, 28. kolovoza 2023. godine (ponedjeljak), započinju radovi na uređenju dijela Ulice Mira Barešića sa ugradnjom i rekonstrukcijom pripadajućih infrastrukturnih instalacija.

Rekonstrukcija obuhvaća ulicu u dužini od 90 metara, na pravcu od križanja sa Ulicom vrh Visoke. Svrha planiranog zahvata je rekonstrukcija već formirane nerazvrstane ceste s proširenjem iste i dovođenjem u prihvatljive uvjete kolno-pješačkog prometa. Prometnica će biti dvosmjerna širine prometnog traka dva metra na najužem mjestu. Planirana prometnica prati trasu postojeću neuređenu makadamsku prometnicu, uz određena ispravljanja horizontalnih i vertikalnih elemenata ceste, a sve u skladu sa postojećim terenom, uklapanjem na postojeće prometnice te s poštivanjem kota postojećih objekata. U „trupu“ prometnice ugradit će se i rekonstruirati cjelokupna komunalna infrastruktura; vodoopskrba, odvodnja fekalnih i oborinskih voda, javna rasvjeta i distribucijsko telekomunikacijska kanalizacija (DTK).

Ukupna vrijednost planiranih radova, s uključenim PDV-om, iznosi oko 250 tisuća eura, a investitori su Grad Split i „Vodovod i kanalizacija d.o.o.“. Dodajmo da je izvođač radova je tvrtka „Cestar d.o.o.“, a projektant „Polinom d.o.o.“.

Planirano vrijeme izvođenja svih građevinskih zahvata je četiri mjeseca te će na snazi biti privremena regulacija prometa. Navedenom dionicom neće biti moguć promet motornim vozilima već će biti osiguran samo pješački koridor. Mole se stanari Barešićeve ulice za strpljenje i razumijevanje tijekom odvijanja radova.

privremna regulacija prometa

pregledna situacija

Share.

Leave A Reply