Počinju radovi od Duilova do Stobreča

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

U sklopu ‘Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin’ te kao dio ugovora ‘Spoj sustava odvodnje južnog sliva Grada Splita na UPOV Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč’ u ponedjeljak, 1. srpnja kreće izvođenje radova općeg kamenog nasipa na dionici Duilovo-Stobreč.

Obalni nasip sa servisnom prometnicom na dionici Duilovo-Stobreč u kojem će biti smješteni cjevovodi vodoopskrbe i odvodnje ukupne je dužine 1.7 kilometara te će se radovi izvoditi u nekoliko faza. U sklopu radova, uredit će se i plaža na prvih 120 metara nasipa s objektima za zaštitu od valova. Očekivano vrijeme završetka je 20 mjeseci.

‘Molimo kupače da poštuju zabranu kupanja na dijelovima gdje će se odvijati radova kako bismo osigurali uspješan tijek radova i vašu sigurnost. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 41.776.085,08 eura bez PDV-a. Hortikulturalno uređenje, rasvjeta, navodnjavanje, urbana oprema te uređenje plaže sa zaštitnim objektima u iznosu od 1.6 milijuna eura bez PDV-a predstavljaju tzv. ‘neprihvatljive troškove’ za EU sufinanciranje u sklopu ‘Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin’ te će stoga biti financirani od strane Grada Splita’, poručuju iz Vodovoda i kanalizacije.

‘Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin’ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura, 129.446.550,25 eura, odnosno 68,71 % financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura ili 31,29 % sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

*Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split

Share.

Leave A Reply