SPLITSKI ŠKVER IDE U STEČAJ Visoki trgovački sud odbio Debeljakovu žalbu

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ništa od predstečajnog postupka za splitski škver. Visoki trgovački sud odbio je žalbu Tomislava Debeljaka kao neosnovanu te potvrdio rješenje splitskog Trgovačkog suda koji je na prijedlog povjerenika Matea Puljića obustavio predstečajni postupak zbog plaćanja koja nisu bila nužna za održavanje poslovne aktivnosti. 

Debeljak se žalio na bitnu povredu, odnosno, da su razlozi o odlučnim činjenicama proturječni ispravama u spisu. Visoki trgovački sud zaključio je, pak, da je rješenje splitskog Trgovačkog suda pravilno i zakonito. Drže da Debeljak nije dokazao da su sporne odvjetničke usluge te usluge vanjskih suradnika bile nužne za redovno poslovanje. 

‘Dužnik pored opsežnih i općenitih navoda da se radi o uslugama nužnim za redovno poslovanje, nije jasno i konkretno naveo koju vrstu radnje su odvjetnici poduzeli i iznio razloge zbog kojih bi u izostanku poduzimanja tih radnji bio onemogućen u obavljanju redovnog poslovanja. 

Navodi se svode na usluge neophodne radi donošenja poslovnih odluka radi pronalaska rješenja za nastavak redovnog poslovanja te pravne analize, proučavanja zakonske regulative i sudske prakse te pravno savjetovanje, što nije konkretno navođenje radnji koje su ti odvjetnici poduzimali. 

U odnosu na jedine konkretno navedene radnje koje su poduzeli odvjetnici u vidu sastavljanja određenih podnesaka i žalbi, sud je pravilno utvrdio kako one uopće nisu poduzete ili su obavljene prije otvaranja predstečajnog postupka, kao i one koje uopće nisu bile potrebne i u odnosu na ta utvrđenja iznio jasne i valjanje razloge’, navodi Visoki trgovački sud. 

Zaključeno je i kako je dužnik u trenutku plaćanja tih usluga vrlo vjerojatno imao visoki stupanj svijesti da plaća uslugu koja nije nužna za redovno poslovanje jer je avansna plaćanja obavio prije ispostavljanja računa iz kojih bi bila razvidna konkretna vrsta usluge, što odstupa od dotadašnjeg poslovanja dužnika. Zatim je dio tih plaćanja izostavio iz tablice prometa po računu. 

‘Neosnovan je i žalbeni navod da sud nema ovlaštenje procijeniti jesu li određeni troškovi nužni jer je upravo ta ocjena zadaća suda, a ne vještaka, kako to pogrešno smatra žalitelj. Za tu ocjenu sudu nije potrebno stručno znanje kojim sud ne raspolaže te se utvrđenje te činjenice ne može povjeriti vještaku jer se radi o pravnom pitanju o kojem odlučuje sud. Zato ovaj sud nije uzeo u obzir nalaz i mišljenje vještaka za financije i računovodstvo jer navodi vještaka o pravnim pitanja nisu odlučni’, stoji u rješenju Visokog trgovačkog suda.

izvor: dalmatinskiportal.hr

Share.

Leave A Reply