Vježba Civilne zaštite „Varoš 2023.“ u srijedu na Šperunu

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

U srijedu, 1. ožujka 2023. godine, na Međunarodni dan civilne zaštite, operativne snage sustava Civilne zaštite Grada Splita pokazat će svoju spremnost u vježbi naziva „Varoš 2023“. Vježba je zasnovana na realnoj opasnosti od mogućeg nastanka ugroze uzrokovane pojavom bujičnih voda, počinje u 13 sati na trgu na Šperunu i trajat će 45 minuta.

Vježba „Varoš 2023“ zasniva se na točno zacrtanom scenariju proizašlom na simulaciji događaja uz predviđene parametre sukladno Planu djelovanja civilne zaštite Grada Splita.

Scenarij vježbe predviđa pojavu bujičnih voda koje se uslijed enormnih količina padalina te nagiba terena slijevaju s područja Park šume Marjan preko GK Varoš do mora. Bujične vode ugrožavaju normalno funkcioniranje prometa, kretanje građana te uzrokuju materijalnu štetu u smislu oštećenja vozila, plavljenja objekata, rušenja predmeta, kao i ugroze za stanovništvo koje se nalazi na području djelovanja bujičnih voda. Scenarij vježbe obuhvaća i spašavanja osobe koja je zaglavljena ispod vozila kojoj je nakon spašavanja potrebno osigurati prvu medicinsku pomoć i hitan prijevoz do KBC-a Split.

Simulacija bujičnih voda izvršit će se pomoću podzemnog hidranta ispuštanjem vode u smjeru pozicije spašavanja osobe zaglavljene ispod vozila.

Share.

Leave A Reply