Građevina

BAUHAUS Split,  Put Mostina 10

Građa,  Vranjički put 2

Betontrogi d.o.o., Plano 9A

ALAS ZA DOM, Hrvatske neovisnosti 3

CEMEX Hrvatska d.d. , F. Tuđmana 45