Na meniju restorana ugostitelj objavio sve poreze koje mora plaćati državi

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Jedan je hrvatski ugostitelj uz pozdrave na nekoliko svjetskih jezika na jelovniku nabrojio sva davanja prema državi, objavila je Facebook stranica ‘Protiv poreza’
‘PDV i porez na potrošnju uračunat je u cijenu! 
TAX-POREZ : PDV 25%

Porez na potrošnju 3%

Porez na dohodak 36%

Doprinos za mirovinsko 15%

Doprinos za zdravstveno 16,5%

Doprinos za Regos 5%

Dear guests, all Tax included in the price! Croatia full of life. A small country with big taxes :)’

“(Dragi gosti, svi porezi su uračunati u cijelu. Hrvatska puna života. Mala zemlja s velikim porezima.)”, poručio je ugostitelj.

Share.

Leave A Reply

%d bloggers like this: