Božićnice za najugroženije: Korisnicima nacionalne naknade za starije osobe po 500 kuna

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Do kraja godine očekuje se isplata božićnica u iznosu od 500,00 kuna (66,35 EUR) za građane koji imaju prebivalište na području grada Splita najmanje tri godine i ostvaruju pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe.

Zahtjev se može preuzeti do 30. prosinca 2022. godine u centralnoj pisarnici Grada Splita i na web stranici: www.split.hr. i dostaviti osobno u centralnu pisarnicu Grada Splita, poštom ili na adresu elektroničke pošte: pisarnica@split.hr.

Uz Zahtjev je nužno predati kopiju osobne iskaznice, Rješenje o ostvarivanju prava na nacionalnu naknadu i račun na koji će biti izvršena uplata. 

Božićnica NAC.NAKNADA2022

Share.

Leave A Reply