Stop kaosu! Komunalni redari će s Državnim inspektoratom češće patrolirati po centru grada, a od idućeg ljeta i zaštitari će pomagati u sankcioniranju divljanja turista

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Gradonačelnik Ivica Puljak ove srijede održao je sastanak o stanju reda u centru grada s predstavnicima nadležnih službi, gradskih, županijskih i državnih institucija, ustanova i organizacija uključenih u brigu o održavanju reda i mira u gradu tijekom turističke sezone. Dogovorene su kratkoročne i dugoročne mjere za održavanje reda i mira u gradskoj jezgri.

– Split je prema svim pokazateljima nadležnih službi i institucija siguran grad, kako za njegove građane, tako i za turiste. Ukazuju na to i činjenice i izvješća naše Policijske uprave koja govore u prilog tome da unatoč velikom broju turista u gradu nema porasta kaznenih djela. Primjetno je, međutim, da promjenom strukture gostiju koji su mahom mlađe životne dobi, ove godine imamo veći broj prekršajnih djela vezanih za kršenje javnog reda i mira – kazao je Puljak.

Do kraja ove sezone, kako je najavio, komunalno redarstvo Grada Splita će u suradnji s Državnim inspektoratom, intenzivirati izvide u centru grada i nastaviti raditi u okviru zakonskih mogućnosti, a za iduće ljeto Gradska uprava će u suradnji sa svim dionicima pokrenuti donošenje novih odluka s konkretnim mjerama za sankcioniranje nepristojnih turista. Predvidjet će se i prisutnost zaštitara u centru grada koji će u suradnji s policijom djelovati na suzbijanju neprimjerenog ponašanja. Dugoročno, zaključili su na sastanku, sveobuhvatnim aktivnostima na svim razinama radit će se i na promjeni strukture gostiju.

Sastanku u Gradskoj upravi nazočili su predstavnici nadležnih gradskih i županijskih službi, Policijske uprave, Turističke zajednice grada Splita, Konzervatorskog odjela i Državnog inspektorata.

Share.

Leave A Reply