IDE NA PRODAJU: Spaladium Arena procijenjena na 56,6 milijuna eura

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Poznata je tržišna vrijednosti Spaladium Arene. Vrijedi 56,6 milijuna eura! Vještačenje je napravljeno radi procjene tržišne vrijednosti prava građenja na nekretnini i objekta izgrađenog na osnovu tog prava. Svrha procjene je bilo davanje mišljenja o poštenoj tržišnoj vrijednosti kao da je ponuđena na otvorenom tržištu. Na lokaciji u Splitu nije bilo usporedivih nekretnina za procjenu. 

Vještakinja je uzela u obzir stanje nekretnine, prostorno-plansku regulativu, lokaciju, veličinu i infrastrukturu nekretnina sličnih karakteristika, vrijednost nekretnine i prevladavajuće trendove, opće stanje i relativnu potražnju za nekretninama na tržištu. Uzevši sve u obzir vještakinja je utvrdila vrijednost od 56.622.390 eura, odnosno, 426.621.397,46 kunu. 

Izabrana je troškovna metoda koja je, navodi se nalazu, primjerena za utvrđivanje tržišne vrijednosti izgrađenih građevnih čestica sa zgradama javne namjene i drugim građevinama, a pogodna je i za utvrđivanje vrijednosti građevina ako su drugi podaci nedostupni. 

‘Trenutačna gospodarska uporabivost zgrade je umanjena radi neispunjenja uvjeta građevinskog oblikovanja prostornog kompleksa Lora. Trgovačko-poslovni centar nije izgrađen, a planirana izgradnja i komercijalizacija sportske dvorane nije primjerena potrebama lokalne zajednice. Prema reviziji Državnog ureda za reviziju iz 2015., ‘organiziranje mnogobrojnih kulturnih, sportskih, kongresnih i drugih manifestacija nije u potpunosti ostvarivo zbog male sredine, kupovne moći stanovništva i financijske nemogućnosti da malobrojni športski klubovi zakupe športsku dvoranu’, navodi se u elaboratu o procjeni vrijednosti Spaladium Arene. 

Istaknuto je i kako se prestankom prava građenja, koje ističe za 14 godina, uspostavlja pravno jedinstvo zemljišta i zgrade čime nastaje obaveza naknade za izgrađenu zgradu koja dopušta ugovornim stranama da urede međusobna prava i obaveze. Prema ugovoru o pravu građenja, isključena je obveza plaćanja naknade za zgradu iako je trajanje prava građenja kraće od predviđenog održivog vijeka korištenja zgrade. Udjel vrijednosti zgrade u pravu građenja nakon isteka ugovora o pravu građenja jednak je nuli i korisnik prava građenja, Sportski grad TPN u stečaju, dužan je predati objekt u trajno vlasništvo Gradu Splitu, i to u stanju potpune i kvalitetne raspoloživosti i funkcionalnosti. 

Kako će to ići, s obzirom na to da je dvorana zatvorila vrata, a već je najavljeno kako će u tom slučaju na objektu i opremi, koja nije obuhvaćena ovim vještačenjem, nastati trajna i nepopravljiva šteta, preostaje vidjeti. 

Tvrtka TPN Sportski grad završila je u blokadi zbog ovrhe Grada Splita. Početkom listopada račun je blokiran u iznosu od 2.288.699,64 eura, od čega nenaplaćena pravomoćna ovršna rješenja Grada Splita iznose 2.288.049,68 eura. Od početka blokade računa Grad Split naplatio se u iznosu od 138.876,76 eura. Stečajna upraviteljica Natalija Mladineo najavila je nastavak aktivnosti u cilju prodaje imovine putem elektroničke javne dražbe.

izvor: dalmatinskiportal.hr

Share.

Leave A Reply