Obnova južnog zida Dioklecijanove palače

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

U sklopu višegodišnjeg ulaganja Grada Splita u obnovu antičke graditeljske baštine nastavlja se obnova južnog pročelja Dioklecijanove palače. 

Započeli su konzervatorsko-restauratorski radovi na dijelu pročelja južnog zida Dioklecijanove palače. U tijeku je postavljanje radne skele, nakon čega slijede radovi u obuhvatu na istočnom dijelu zida. Izvršit će se čišćenje i konsolidacija kamenih dijelova antičke strukture, uklanjanje cementnih zakrpa i drugih neprimjerenih materijala.

Share.

Leave A Reply