Uspostava bibliobusne službe u sklopu projekta “Za dobre vibre – čitaj libre”:

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Gradska knjižnica Marka Marulića Split prijavila se na EU natječaj „Čitanjem do uključivog društva“ kojeg je objavilo Ministarstvo kulture i medija 2020. godine s projektom „Za dobre vibre – čitaj libre“ koji je ugovoren 16. rujna 2021. na period od dvije godine. Nova uprava knjižnice, zahvaljujući podršci Grada Splita, partnerstvu sa Splitsko-dalmatinskom županijom te uz podršku Agencije RaST željela je nakon 30 godina pokrenuti županijsku bibliobusnu službu te omogućiti pristup knjižničnoj građi korisnicima s otežanim pristupom knjižnicama te onima kojima prijeti socijalna isključenost. 
Naime u sklopu projekta „Za dobre vibre – čitaj libre“ kupljen je 12-metarski bibliobus, CROSSWAY LINE marke IVECO vrijednosti 377.799,79 EUR odnosno 2.846.532,50 HRK, i uspostavljena bibliobusna služba Splitsko-dalmatinske županije te su zaposlene dvije djelatnice: knjižničarka i knjižničarska tehničarka koja je i vozačica bibliobusa. 
Cilj projekta je povećanje dostupnosti materijala i aktivnosti kojima se potiče čitanje i razvijaju čitalačke kompetencije pripadnika ciljnih skupina.
Osim uspostave županijske bibliobusne službe u sklopu projekta do sada se organiziralo dvadesetak participativnih radionica namijenjenih djeci i mladima do 25 godina, osobama s invaliditetom te starijima od 54 godine. Radionice imaju umjetničku/kulturnu te edukativnu komponentu s ciljem poticanja čitanja i razvoja čitalačkih kompetencija ciljanih skupina. Uz to pripremljena je brošura o važnosti čitanja, dostupna na poveznici te je u sklopu informativne kampanje za podizanje javne svijesti o važnosti čitanja u pripremi i okrugli stol o važnosti čitanja.
Ukupna vrijednost projekta je 522.693,34 eura (odnosno 3.938.232,95 HRK) od čega je 444.289,34 eura (odnosno 3.347.498,01 HRK) sufinancirano iz sredstava Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, a 78.404,00 eura (odnosno 590.734,94 HRK) iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Značajno je partnerstvo sa Splitsko-dalmatinskom županijom koja se obvezala najmanje pet godina po završetku projekta održavati županijsku bibliobusnu službu.
Lokacije stajališta bibliobusa kao i termini dolaska bit će dostupni na internetskim stranicama na oglasnoj ploči u bibliobusu te na stajalištima prema dogovoru. Bibliobus će dolaziti svaka dva tjedna na isto stajalište te će se na njemu zaustavljati od pola sata do sat vremena.
Stajališta su definirana s obzirom na potrebe stanovnika, širinu cesta, lakoću dostupnosti, mogućnost okretanja 12-metarskog bibliobusa, sigurnost stajališta radi sigurnosti korisnika prilikom dolaska i odlaska, sve u skladu sa Standardima za narodne knjižnice. Također ovise i o iskazanom interesu načelnika općina i gradonačelnika jer je nužno simbolično sufinanciranje troškova goriva i održavanja, koji nisu pokriveni sredstvima EU projekta. 
U mreži Gradske knjižnice Marka Marulića Split djeca do 14 godina imaju besplatan upis, a svi koji se učlane na bibliobusnim stajalištima, bez obzira na dob u 2023. imat će besplatan upis. Jedini trošak će im biti izrada iskaznice u iznosu od 2 eura. Pravila posudbe vrijedit će kao i za sve ostale članove, a potrudit ćemo se organizirati i zanimljiva događanja na stajalištima tijekom godine poput radionica za djecu, mlade i odrasle, promociju čitanja, kulture i umjetnosti, te suradnju s raznim izvođačima i volonterima.
U bibliobusu su dostupne slikovnice i igračke za najmlađe, lektire, popularna literatura, ali i igre za djecu i mlade, stručna literatura, romani, beletristika i hitovi za odrasle i sve zainteresirane, kao i literatura na stranim jezicima. Građu ćemo redovito nadopunjavati te će biti moguće unaprijed naručiti i literaturu koja je dostupna u Središnjici ili drugim ograncima Gradske knjižnice Marka Marulića Split.
Bibliobus je opremljen rampom za osobe s invaliditetom, tabletima, računalima, printerom, ima pristup internetu, kao i tendu za aktivnosti na otvorenom kada ugrije sunce.
Zahvaljujući nabavi bibliobusa i projektu “Za dobre vibre – čitaj libre” Gradska knjižnica Marka Marulića Split pristala je biti domaćin 10. međunarodnom festivalu bibliobusa koji će se održati 26. i 27. svibnja u Splitu.

Share.

Leave A Reply