Završeni radovi na pročelju južnog dijela zida Palače

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Završeni su konzervatorsko-restauratorski radovi na dijelu pročelja južnog zida Dioklecijanove palače. Izvršilo se čišćenje, konsolidacija i rekonstrukcija kamenih dijelova antičke strukture, uklanjanje cementnih zakrpa i drugih neprimjerenih materijala. Ovim radovima završeni su restauratorski zahvati na antičkoj strukturi istočnog dijela južnog pročelja koji su se provodili u nekoliko faza.

Preostaje rekonstrukcija pročelja uz lođu sa novootkrivenim antičkim stupovima koja će se izvesti u sklopu Eu projekta „Palača života, grad mijena“.

Slijede daljnje aktivnosti na pripremi dokumentacije za nastavak obnove zapadnog dijela južnog pročelja.

Share.

Leave A Reply