Grad Split predao prijavu za dobivanje certifikata „Grad za mlade“

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Grad Split se odazvao inicijativi Udruge gradova Republike Hrvatske  i uspješno predao prijavu  sa svim potrebnim dokazima za dobivanje certifikata „ Grad za mlade“. Na poziv su se javila ukupno 32 hrvatska grada koji su  zadovoljili formalne uvjete, a evaluacija pristiglih prijava trebala biti završena do kraja ožujka.

O tome koji gradovi će dobiti titulu Grada za mlade odlučit će Povjerenstvo čiji su članovi predstavnici relevantnih organizacija i institucija u području rada s mladima – Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, Agencije za mobilnost i programe Europske unije, Mreže mladih Hrvatske, Saveza Društava “Naša djeca” te Udruge gradova u Republici Hrvatskoj.

Definiran je ukupno 71 kriterij u osam tematskih područja, od participacije mladih do zapošljavanja, mobilnosti i demografskih poticaja i mjera, a iz svakog od tematskih područja potrebno je zadovoljiti minimalno 50% kriterija. Osnovni preduvjeti za prijavu bili  su da grad ima osnovan Savjet mladih da je  potpisao Europsku povelju o lokalnom radu s mladima te da je imenovao koordinatora prijave za dobivanje certifikata.

Nakon završenog postupka certificiranja, evaluaciju standarda kvaliteta lokalnih politika u područjima: Participacija, Demografski poticaji i mjere, Zapošljavanje,  Mobilnost, Zdravlje i sport, Rad s mladima i kultura, Obrazovanje i Informiranje, a gradovi koji steknu certifikat zadržavaju ga kroz razdoblje od tri godine.

Share.

Leave A Reply