NATJEČAJI VRIJEDNI 780 TISUĆA KUNA: Grad raspisao natječaje za prijavu projekata od interesa za Grad Split, udruga mladih i udruga nacionalnih manjina

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Grad Split objavio tri natječaja ukupne vrijednosti 780.000,00 kuna kojima će financirati najbolje projekte od interesa za Split te projekte udruga mladih i udruga nacionalnih manjina.

Na Natječaj za prijavu projekata od interesa za Grad Split mogu se prijaviti udruge, odnosno organizacije civilnog društva koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj. U Proračunu je za ovu svrhu namijenjeno 300 tisuća kuna, a Natječaj ostaje otvoren do isteka planiranog iznosa.

Natječaj za prijavu projekata udruga mladih i udruga za mlade namijenjen je financiranju projekata koji su isključivo usmjereni na mlade od 15 do 30 godina. Otvoren je do 15. travnja 2021. godine, nakon čega će se odlučivati o financiranju najbolje ocijenjenih projekata.

Natječaj za prijavu projekata udruga nacionalnih manjina koje doprinose očuvanju tradicijske kulture također je otvoren do 15. travnja 2021. godine te je u Proračunu osigurano 130.000,00 tisuća kuna, što je 10% više u odnosu na lanjski Natječaj.

Svi detalji i sva potrebna dokumentacija za prijavu na natječaje nalaze se u Uputama za prijavitelje objavljenim na  Službenoj internetskoj stranici Grada Splita ( www.split.hr ) na slijedećim vezama:

https://split.hr/natjecaji-i-oglasi/detalj/natjecaj-za-prijavu-projekata-od-interesa-za-grad-split

https://split.hr/natjecaji-i-oglasi/detalj/natjecaj-za-prijavu-projekata-udruga-mladih-i-udruga-za-mlade

https://split.hr/natjecaji-i-oglasi/detalj/natjecaj-za-prijavu-projekata-udruga-nacionalnih-manjina-koje-doprinose-ocuvanju-tradicijske-kulture-u-okviru-raspolozivih-sredstava-iz-proracuna-grada-splita-za-2021-godinu

Share.

Leave A Reply