Osnovan Stožer civilne zaštite Grada Splita, zamjenik gradonačelnika Ivošević imenovan načelnikom Stožera

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

 

Gradonačelnik Ivica Puljak donio je odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Splita, stručnog, operativnog i koordinativnog tijela za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Stožer broji 12 članova, a za načelnika Stožera civilne zaštite Grada Splita gradonačelnik je imenovao svog zamjenika Bojana Ivoševića. Pročelnica Ureda Grada, Marina Protić, imenovana je zamjenicom načelnika Stožera, a ostali članovi su Ninoslav Čurić, predstavnik Policijske uprave splitsko – dalmatinske, Mirjana Jelavić, predstavnica Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda civilne zaštite Split, Mario Mikas, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita, Andrej Kovač, predstavnik Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Split, Julije Meštrović, ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Split, Damir Ordulj, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo Grada Splita, Darko Gavrić, predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Split, Radmila Majhen Ujević, predstavnica Zavoda za hitnu medicinu Splitsko – dalmatinske županije, Željko Kuštera, predstavnik Lučke kapetanije Split te Lidija Fuštar, predstavnica Državnog hidrometeorološkog zavoda, Pomorskog meteorološkog centra Split.

Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na području Grada Splita, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenja odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Podsjetimo kako načelnik upravlja radom Stožera, a u slučaju proglašavanja velike nesreće, rukovođenje Stožerom preuzima gradonačelnik Grada Splita.

Share.

Leave A Reply