Iz Vodovoda i kanalizacija Split šalju nekoliko preporuka kako racionalnije koristiti vodu

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Većina ljudi nije razmišljala o vrijednostima vode i njezinoj važnosti u svakodnevnom životu, sve dok nas na to nije natjerala aktualna situacija. Voda postaje prirodni resurs ograničenih količina, pišu iz Vodovoda i kanalizacija Split  na svojim stranicama.

Hrvatska se nalazi na petom mjestu u Europi po zalihama vode, a kako bi očuvali zalihe pitke vode, vodu je potrebno racionalno koristiti. Milijunima ljudi diljem svijeta voda za piće postala je teško dostupna ili čak u potpunosti nedostupna zbog velike potrošnje i velikih onečišćenja čiste vode.

Jedan od ciljeva Projekta aglomeracije Split – Solin je smanjenje gubitaka u vodoopskrbnoj mreži te je u sklopu projekta predviđeno niz mjera kao što su:

– Zamjena 23.000 postojećih vodomjera novim vodomjerima klase C ili boljim radi preciznije evidencije potrošnje kao i mjesta gubitaka

– Tehnička pomoć za pripremu programa smanjenja gubitaka u vodoopskrbnoj mreži na području aglomeracije Split – Solin koja obuhvaća izradu hidrauličkog modela vodoopskrbnog sustava radi poboljšanja funkcioniranja sustava

– Automatizacija i racionalizacija zahvaćanja vode na izvoru Jadro i smanjenje gubitaka zahvaćene vode na preljevima

 – Obuku osoblja i unaprijeđenje metodologije traženja i otklanjanja gubitaka

Donosimo vam nekoliko preporuka kako racionalno koristiti vodu, a koje su se iako vrlo jednostavne u praksi pokazale vrlo učinkovitima, sa značajnim učincima na potrošnju vode u kućanstvima, navodi ViK.

“Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 1.791.760.602,63, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 1.419.408.482,096 kn, 975.315.032,88, odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 372.352.120,53 kuna ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Share.

Leave A Reply